Pass

Ashtanga Yoga

Ashtanga Klasser Ashtanga yoga är en dynamisk yogaform med ursprung från Krishnamacharaya och Pattabhi Jois. Pattabhi Jois idé var att man börjar med att utöva asanas – rörelser – för att komma vidare till de Read more…

Pass

Psoasstretch

Psoas, den glömda (och gömda) stressmuskeln  När vi tänker på spända stressmuskler går tankarna oftast först till spända axlar. Medan en spänd psoas inte är lika uppenbar utan ofta yttrar sig som trötthet/ont i ländryggen.  Read more…