Sense-In ®  har utvecklats i en strävan att läka efter ett numera 25 år gammalt trauma. En strävan att kunna påverka och själv ha verktygen att kunna läka och växa ihop hel igen både fysiskt och känslomässigt. Nyfikenheten på kroppens fantastiska system har gjort att jag vill väva samman den västerländska medicinska kunskapen om nervsystemet och och vår stressrespons tillsammans med yogans tekniker för återhämtning. Ur många års djupdykning i Stresskunskap och forskning runt stress-systemet har Sense-In ® växt fram. En yogaform som bygger på att eleverna ska förstå kroppens funktioner och därifrån kunna påverka med praktiska tekniker. Det vi lär oss på klasserna kommer förändra din vardag, din medvetenhet och förhoppningsvis ge dig många användbara insikter.

Passet är alltid mjukt, enkelt och tillgängligt för alla. Enkla rörelser eller övningar som alla kan utföra. Främst jobbar vi med kunskap om kroppen som vi sedan sätter i praktik. Du kommer få lära känna dig själv på ett nytt plan och få med dig praktiska verktyg i livet.

Sense-In ® har tre grundstenar vi jobbar i 

  • Sense-In Breath® 
  • Sense-In Body® 
  • Sense-In Mind® 

För vem? Alla som vill lära sig mer om kroppen, knoppen och hur vi fungerar på ett hållbart sätt. Men givetvis för dig som är utbränd eller på väg att bli, eller på väg tillbaka efter utbrändhet.  För dig som har trauman som fortfarande håller dig tillbaka och begränsar dig.