a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

a

Latest News

    No posts were found.

 

Privacy Policy

DinBalans Personuppgifts och Integritetspolicy

DinBalans värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. DinBalans har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

DinBalans Shuniya Yoga org. nr 7502179323, med adress Gränsgatan 22 D, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar till oss.

Vilka personuppgifter behandlas och hur används dessa?

DinBalans samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. när du gör beställningar på webbsidan, prenumererar på nyhetsbrev eller lämnar ut dem till oss på annat sätt t.ex. via föreläsningar eller event. De personuppgifter som du förser oss med kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, leverans- och faktureringsadress, telefonnummer, köp-, betal- och orderhistorik och IP-adress. Vi dokumenterar även kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

I samband med registrering och/eller beställning godkänner du vår integritetspolicy som innebär att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (bland annat redovisning),  kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din order samt för utskick av erbjudanden via sms, e-post eller annan direktreklam.

Hur länge sparas uppgifterna?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos oss sparas dina uppgifter i sju år från det att du varit inaktiv kund hos oss eller så länge vi är skyldiga enligt lag att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. Som e-post prenumerant sparar vi dina uppgifter i vårt e-post register så länge du inte avregistrerar dig. Du kan när du vill välja att avsluta din prenumeration genom att avregistrera dig via daniela.schutt@me.com eller direkt via de mail du får från oss.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Om du önskar information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig ska en sådan begäran skickas till daniela.schutt@me.com om vi har svårt att styrka din identitet kan vi behöva be dig skicka in ett underskrivet brev av dig per post till DinBalans postadress.

Du kan även när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund antingen direkt genom information i utskicken eller till daniela.schutt@me.com.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i huvudsak inom EU/EES (det europeiska samarbetsområdet), men om DinBalans t.ex. har en underleverantör eller samarbetspartner i ett land utanför EU/EES kan sådan överföring till land utanför EU/EES vara nödvändig. Genom godkännandet av denna policy samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EU/EES.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad..

Länkar på Webbsidan

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Sekretess- och integritetspolicy omfattar endast webbsidan. När du länkas till annan webbplats uppmanas du därför att läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. DinBalans ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy

DinBalans förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att t.ex. uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen